A polgári perrendtartásról szóló szabályozás megújításáról döntött a kormány

A kormány döntött a polgári perrendtartás új szabályainak elkészítéséről, egy korszerű, a nemzetközi gyakorlatnak és elvárásoknak is megfelelő, az anyagi jogok hatékony érvényesítését biztosító polgári perjogi törvénykönyv megalkotásáról. A tudomány jeles képviselőiből, állami vezetőkből és a jogi hivatásrendek vezetőiből álló Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság a törvény koncepcióját és téziseit 2014. második negyedévére dolgozza ki és ezt követően széles körű szakmai és társadalmi vitára kerül sor, majd a kész javaslatot a tervek szerint 2016 végén vitatja meg a kormány és 2017-ben tárgyalja az Országgyűlés. Közlemény.