Az MSZP rosszul értelmezi az Alaptörvényt

Az Alaptörvény változása nem érinti a családtámogatások rendszerét. Az új Ptk. pedig a közös gyermeket nevelő élettársakat is családként ismeri el. Az Alaptörvény kimondja: a családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő – gyermek viszony. Az Alaptörvény nem diszkriminál, hanem elismer más együttélési formákat is. Közlemény.