Hatéves korban az iskolakezdés lehetőség, nem kötelezettség

A tankötelességről a nemzeti köznevelésről szóló törvény szó szerint úgy rendelkezik: „ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé”.